Wołomin: 22 787 00 08 , Radzymin 22 760 50 52
DIAGNOSTYKACena w PLN
Przegąd40, bezpłatnie w przypadku innych zabiegów
Konsultacja specjalistyczna100
Zdjęcie RTG30
Zdjęcie pantomograficzne90
Zdjęcie cefalometryczne90
STOMAOTOLOGIA ZACHOWAWCZA
Wypełnienie kompozytowe100-200
Wypełnienie w zębie mlecznym70-100
Odbudowa zęba po leczeniu kanałowym200-250
Odbudowa zęba na włóknie szklanym300-400
Opatrunek50-80
Znieczulenie30
Przepłukanie kieszonki dziąsłowej z aplikacją leku50
Wybielanie zęba martwego (pierwsza wizyta)80
Wybielanie zęba martwego (kolejna wizyta)60
STOMATOLOGIA ESTETYCZNA
Wybielanie nakładkowe700
Wybielanie gabinetowe700-750
Usuwanie przebarwień ICON200
Wypełnienie Artistic300-400
PROFILAKTYKA
Usunięcie kamienia nazębnego(scaling) 2 łuki100
Piaskowanie100
Fluoryzacja50-100
Lakowanie 1 ząb60
Lapisowanie60
ENDODONCJA
Leczenie kanałowe zęba 1 korzeniowego200-250
Leczenie kanałowe zęba 2 kanałowego300
Leczenie kanałowe zęba 3 kanałowego400
Dewitalizacja60-80
Opatrunek leczniczy60-80
Zamknięcie perforacji MTA150-200
Usunięcie złamanego narzędziaOd 300
CHIRURGIA
Usunięcie zęba stałego150-250
Usunięcie zęba mlecznego60-150
Dłutowanie300-350
Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego350-600
Wycinek i badanie histopatologiczne150
Szycie chirurgiczne50
Podcięcie wędzidełka wargi górnej100-200
Podcięcie wędzidełka językaOd 300
PROTETYKA
Korona porcelanowa na podbudowie metalowej750
Korona ceramiczna1000-1500
Licówka ceramiczna100-1500
Inlay/onlay ceramiczny1000-1500
Inlay/onlay kompozytwy500
Wkład koronowo-korzeniowy metalowy350-400
Proteza całkowita850-900
Proteza częściowaCena ustalana indywidualnie
Naprawa protezyCena ustalana indywidualnie
Podścielenie protezy220
Proteza acetalowa1500
Proteza szkieletowa1300-1500
Szyny relaksacyjne350-450
ORTODONCJA
Konsultacja ortodontyczna z wyciskami200
Aparat stały metalowy 1 łuk1500
Aparat stały estetyczny 1 łuk2000-2500
Aparat ruchomyOd 600
Wizyta kontrolna aparatu stałego 1/2 łuki130/200
Zdjęcie aparatu stałego 1/2 łuki150/250
Retainer(jeden łuk)350
PERIODONTOLOGIA
Kiretaż otwarty (za ząb)150
Kiretaż zamknięty (za ząb)80
Szynowanie rozchwianych zębów(za ząb)80
Biostymulacja-1 punkt5
Aplikacja antybiotyku miejscowa lub zlecenie antybiotykoterapii50

Opłata za udostępnianie dokumentacji:

Uaktualnienie na dzień 1.12.2016

 

Za udostępnienie dokumentacji medycznej Podmiot leczniczy pobiera opłatę.Opłata, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wynosi:za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej  0,70 PLN;za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej 0,70 PLNza sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej 0,70 PLN.Od uiszczenia opłaty zwolnione są organy rentowe na podstawie art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, ze zm.) i art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.).

 

 

GWARANCJA

Wszystkie zabiegi wykonane w NZOZ Kass-Dent s.c. objęte są gwarancją.

 

STOMATOLOGIA :

6 miesięcy na wypełnienia w zębach mlecznych;      12 miesięcy na wypełnienia w zębach stałych;      12 miesięcy na leczenie endodontyczne (gwarancja nie obejmuje leczenia wtórnego oraz rozpoczętego w innym gabinecie

 

PROTETYKA :

Prace protetyczne stałe (wkład koronowo- korzeniowy, inlay, onlay, korona, most, licówka): 2 lata;      Protezy ruchome, śluzówkowo- osiadające (akrylowe,  acetalowe): 1 rok;      protezy ruchome, nieosiadające (np. protezy szkieletowe, teleskopowe): 1 rok.

Warunkiem udzielenia gwarancji jest przyjęcie i wykonanie całego zaleconego, kompleksowego planu leczenia oraz wizyty kontrolne (płatne) co pół roku lub co kwartał w zależności od decyzji lekarza, podczas których wykonywane będą: skaling, piaskowanie, fluoryzacja oraz przegląd stomatologiczny.

Czas gwarancji liczony jest od dnia wykonania pracy.

Jeśli pacjent w momencie oddawania pracy protetycznej będzie posiadał inne braki zębowe, gwarancja nie jest wydawana. Warunkiem otrzymania gwarancji na prace protetyczne jest konieczność uzupełnienia pozostałych braków zębowych w przeciągu 3- 6 kolejnych miesięcy.

 

Gwarancja nie obejmuje:

prac tymczasowych- korony, mosty tymczasowe, protezy natychmiastowe osadzone bezpośrednio po usunięciu zębów, wymagające po pewnym czasie podścielenia;      prac, przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta;      powtórnego leczenia endodontycznego lub leczenia rozpoczętego w innym gabinecie;      złamania koron zębów pomiędzy wizytami trwającego leczenia endodontycznego,      stanów zapalnych zębodołu po ekstrakcji zęba,      leczenia ortodontycznego      samodzielnie naprawianych prac protetycznych, lub naprawianych w innym gabinecie;      wszelkich napraw prac protetycznych z wyjątkiem napraw gwarancyjnych;      uzupełnień protetycznych oddawanych do użytku Pacjentowi w momencie istnienia innych braków zębowych nieuzupełnionych w przeciągu kolejnych maks. 6 miesięcy;

 

Gwarancja nie obejmuje przypadku, kiedy po wypełnieniu zęba, w okresie gwarancji wystąpi konieczność przeprowadzenia leczenia endodontycznego. W takim przypadku wypełnienie wykonywane jest w ramach gwarancji pod warunkiem, że jego zakres nie zwiększył się znacząco. Pacjent ponosi pełny koszt leczenia endodontycznego.

 

 

Gwarancja przestaje obowiązywać w przypadku:

niedostatecznej higieny jamy ustnej;      nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych;      nieprzestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniem protetycznym, brak stosowania szyn relaksacyjnych przy bruksiźmie,      złamań koron zębów po leczeniu kanałowym nieodbudowanych protetycznie,      stosowania prac protetycznych niezgodnie z przeznaczeniem,      nieszczęśliwych wypadków (urazy mechaniczne);      naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu;      istniejącego schorzenia ogólnego, mającego niekorzystny wpływ na stan jamy ustnej (np. cukrzyca, osteoporoza)      niezgłoszenia się Pacjenta na odbiór pracy protetycznej do 2 tygodni od momentu ukończenia pracy przez laboratorium protetyczne (ze względu na możliwość przemieszczenia i rotacji zębów).