Prosimy chwilę zaczekać

Protetyka

Zadbamy o zdrowy i piękny uśmiech

Protetyka, czyli odbudowa utraconych lub znacznie zniszczonych zębów i odtwarzanie funkcji układu stomatognatycznego.

Braki zębowe są nie tylko problemem estetycznym, ale prowadzą przede wszystkim do zaburzeń funkcji zębów.

Nowoczesne metody pozwalają, zarówno przy użyciu wyjmowalnych protez czy też niewyjmowalnych jak korony zębów lub mosty, odbudowę zębów, które w sposób satysfakcjonujący i estetyczny zastępują własne tkanki pacjenta.

Korzystamy z nowoczesnych metod i materiałów, które zapewniają naturalny efekt leczenia.

Zabiegi

  • protezy ruchome (metalowe-szkieletowe, akrylowe i elastyczne)
  • uzupełnienia stałe (korony zębowe, licówki, mosty, wkłady koronowo korzeniowe, itd.)

Dbamy o Państwa uśmiech
Dbamy o Państwa uśmiech


Copyright by KASS DENT 2018. All rights reserved.