Nowoczesna metoda odbudowy utraconych zębów

Implanty stomatologiczne

Trzy przychodnie: Wołomin, Marki, Radzymin

Czym jest implant?

Jest to tytanowa śruba, którą wstawiamy w miejsce korzenia brakującego zęba. Tytan jest biokompatybilny, dzięki czemu organizm przyjmuje implant jako coś własnego, i trwale łączy się z kością w procesie osteointegracji. Do implantu mogą być przytwierdzone różne rodzaje prac protetyczych, jak korony, mosty czy protezy.


Jakie są wskazania do stosowania implantów?

 • Brak pojedynczego zęba.
 • Brak kilku zębów.
 • Bezzębie.
 • Ząb znacznie zniszczony, niekwalifikujący się do odbudowy.

Czy implant jest dla każdego?

Implanty są rekomendowane dla osób dorosłych, powyżej 18 roku życia bez ograniczeń wiekowych. Przy istniejących chorobach przewlekłych, terapii lekami każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie i kwalifikujemy do zabiegu. Większość nawet poważnych chorób, takich jak nowotwory, zaawansowana osteoporoza, udar czy zawał nie są przeciwwskazaniem do implantacji, mogą jedynie wymagać odczekania do czasu załagodzenia ostrej fazy choroby.

Jak można naprawić zęby, uśmiech przy pomocy implantów?

Implanty pozwalają na odbudowę braku pojedynczych zębów, ale też na leczenie całkowitego braku uzębienia.

Przy braku pojedynczych zębów wykonuje się oddzielne implanty z koronami, bardzo dobrze „wtapiające się” w otaczające zęby własne.

Przy braku kilku zębów obok siebie można wykonać pojedyncze korony z implantami lub mosty, czyli odbudowę np. trzech zębów na dwóch implantach. Takie rozwiązanie stosuje się np. przy złych warunkach kostnych do wszczepienia trzech implantów.

Przy bezzębiu, czyli braku wszystkich zębów, mamy do zaproponowania dwa rozwiązania:

 • Mosty na implantach – przy użyciu sześciu lub trzech implantów możemy wykonać jeden duży most, mosty obok siebie, które są na stałe przykręcone i osadzone w jamie ustnej. Pacjent nie wyjmuje mostu samemu, musi tylko utrzymywać odpowiednią higienę i wizyty kontrolne.
 • Protezy overdenture – są to protezy osadzane na implantach, które Pacjent sam wyjmuje z ust i utrzymuje w czystości. Dzięki implantom proteza taka utrzymuje się w miejscu, nie rusza się w trakcie mówienia czy jedzenia, a jednocześnie Pacjent samodzielnie wyjmuje i dba o higienę uzupełnienia protetycznego.

Zalety implantów zębowych

 1. Estetyka – niewątpliwą zaletą odbudowy zębów za pomocą implantów jest możliwy do uzyskania bardzo naturalny wygląd. Często są one nie do odróżnienia od własnych zębów Pacjenta, dzięki dopasowaniu kształtu i koloru.
 2. Trwałość – po prawidłowym połączeniu się tytanu z kością i właściwym wykonaniu korony, odbudowa taka może funkcjonować wiele lat, a nawet całe życie, oczywiście pod warunkiem odpowiedniej higieny i kontroli.
 3. Komfort – implant zęba jest stabilnie osadzony w kości. Tak odbudowany ząb nie rusza się (nie może poruszyć się przy uśmiechu czy jedzeniu) ponadto nie jest wrażliwy na zmiany temperatury, jak np. zimne lody.
 4. Zdrowie jamy ustnej – do wykonania implantów nie ma potrzeby szlifowania pozostałych zębów, taka stabilna odbudowa przeciwdziała negatywnym skutkom braku zębów (np. przemieszczanie zębów), nie powoduje również zaników kości powstałych przy długoletnim stosowaniu protez.
 5. Skuteczność – implanty to powszechnie stosowane na całym świecie rozwiązanie. Powikłania zdarzają się niezwykle rzadko, a sama odbudowa jest trwała.
 6. Bezpieczeństwo – wszystkie użyte materiały są biokompatybilne, nie powodują alergii, nie są też przeciwwskazaniem do tomografii czy rezonansu magnetycznego.
 7. Poprawa jakości życia – jest to najdoskonalsza możliwość odbudowy zębów, ich stabilność i brak ruchomych elementów przekłada się na możliwość żucia i gryzienia twardszych pokarmów.

Implanty Wołomin Marki Radzymin 01

Implanty Wołomin Marki Radzymin 07

Dlaczego odbudowa zębów na implantach jest lepsza niż odbudowa mostem lub protezą?

Przy stosowaniu implantów w żaden sposób nie ingerujemy w pozostałe zdrowe zęby, inaczej niż w przypadku mostu, gdzie musimy zmniejszać, oszlifować zdrowe zęby po to, żeby odbudować te z nimi sąsiadujące. Ponadto założenie mostu nie chroni przed zanikiem kości i dziąsła w miejscu utraconego zęba, a zęby, na których most się trzyma, są obciążone większą siłą niż przed założeniem mostu.

Odbudowa na implantach stabilnie trzyma się w kości, nie może poruszyć się, ponadto utrzymuje kość i dziąsło na stałym poziomie. Korony, mosty na implantach, są bardzo estetyczne, często ciężkie do odróżnienia od naturalnych zębów. Poziom estetyki i pełna stabilność w ustach to największe przewagi implantów nad protezami.


Czy leczenie implantami jest bezpieczne?

Jest to standardowa procedura stomatologiczna, często wykonywana przez lekarzy dentystów. Jednak, jak każde leczenie chirurgiczne, może wiązać się z powikłaniami. By zmniejszać ich ryzyko bardzo ważne jest poinformowanie lekarza o wszystkich swoich lekach i dolegliwościach oraz ścisłe przestrzeganie zaleceń przed i po zabiegu wszczepiania implantów.


Czy zabieg wszczepiania implantu boli?

Zabieg wszczepiania implantu wykonywany jest w typowym stomatologicznym znieczuleniu, takim jak przy zakładaniu wypełnienia (plomby) czy usunięciu zęba, dzięki czemu sam zabieg jest bezbolesny. Często wykonujemy kilka implantów w ciągu jednej 2-3 godzinnej wizyty, co również jest bezbolesne i bezpieczne. Naturalnym jednak jest delikatne uczucie bólu, rozpierania czy obrzęk okolicy wszczepianego implantu, który zazwyczaj ustępuje po kilku dniach. Dolegliwości bólowe związane z implantacją dobrze kontrolowane są powszechnie dostępnymi lekami przeciwbólowymi, jak np. paracetamol. Niejednokrotnie Pacjenci czują się tak dobrze, że pomimo wszczepieniu kilku implantów w ogóle nie korzystają z żadnych leków i następnego dnia wracają do swojego normalnego rytmu.


Jakie są wady, ryzyko wszczepiania implantów?

Jak każda procedura dentystyczna, także wszczepienie implantów obarczone jest ryzykiem powikłań, takich jak: zakażenie dziąsła, zapalenie, czy ból. Prawidłowa kwalifikacja i przygotowanie do zabiegu pozwala jednak praktycznie wyeliminować takie nieprzyjemne sytuacje.

Wadą implantów jest konieczność odpowiedniej jakości i ilości kości, w której implant ma być osadzony. Jednak dzięki nowoczesnym metodom augmentacji kości, czyli jej uzupełnienia, w większości przypadków po jednym bezbolesnym zabiegu, lekarz implantolog jest w stanie uzyskać ilość kości niezbędnej do osadzenia wszczepu.


Implanty Wołomin Marki Radzymin 02

Implanty Wołomin Marki Radzymin 03

Dlaczego mam za mało kości, by wszczepić implant?

Po utracie zęba kość w tym miejscu zapada się, zmniejsza się jej objętość. Zanik kości zwiększa się z wiekiem, indywidualnie u każdego Pacjenta, w większym lub mniejszym stopniu.

Przed wykonaniem implantu niezbędne jest wykonanie badania tomografii komputerowej szczęk, by ocenić kość, w której trzymać ma się implant. Tytanowa śruba-implant musi być osadzony w kości odpowiedniej jakości oraz otoczony ustaloną naukowo grubością kości. Jeżeli na podstawie badania radiologicznego kości jest zbyt mało, nowoczesne metody chirurgiczne pozwalają na uzupełnienie braków.


Jak uzupełniana jest kość w przypadku jej braku?

Nowoczesna chirurgia stomatologiczna dysponuje kilkoma rozwiązaniami takiego problemu. W naszym gabinecie wykonujemy zabiegi, takie jak: podniesienie dna zatoki szczękowej (sinus lift) czy sterowana regeneracja tkanek (GBR). Korzysta się w tych zabiegach ze sztucznej kości lub własnej Pacjenta, pobranej np. z okolicy ósemek dolnych.


Jak wygląda procedura odbudowy zębów na implantach?

Pierwsza wizyta to zawsze wizyta konsultacyjna. Na podstawie wywiadu dotyczącego oczekiwań Pacjenta, Jego stanu zdrowia, sytuacji w jamie ustnej oraz prześwietlenia wszystkich zębów, określamy możliwości odbudowy uzębienia. Gdy wstępny plan leczenia jest zaakceptowany przez Pacjenta, wykonujemy dokładną diagnostykę tomografii stożkowej CBCT okolicy, w której mają znaleźć się implanty. Dzięki temu badaniu jesteśmy w stanie z doskonałą precyzją określić ilość i stan kości, przez co uszczegółowić plan leczenia.

Druga wizyta to wizyta z wszczepieniem implantu lub kilku. Lekarz implantolog wykonuje skuteczne znieczulenie miejscowe, dzięki czemu Pacjent w komfortowych warunkach nie odczuwa bólu w czasie zabiegu. Następnie przystępuje do zabiegu implantacji, czyli w wykonany uprzednio otwór w kości wszczepia tytanowy implant. Często do zabiegów implantacji wykorzystujemy szablony chirurgiczne, które gwarantują dokładne, wcześniej zaplanowane miejsce dla implantów.
Zabieg kończy się szyciem dziąsła około implantu. Szwy zdejmowane są zazwyczaj w ciągu 7-10 dni po implantacji.

Trzecia wizyta, po trzech lub sześciu miesiącach, polega na odsłonięciu implantu i przykręceniu do niego śruby gojącej. Ze śrubą gojącą na implancie Pacjent trafia do lekarza protetyka, zajmującego się odbudową korony – widocznej części zęba.

Następne dwie wizyty są niezbędne dla odbudowy protetycznej zębów.
Pierwsza wizyta protetyczna, na której lekarz dentysta protetyk pobiera wycisk lub skan pod przyszłą koronę lub most, lub dobiera elementy do wykonania protezy. Dobierany jest również razem z Pacjentem kolor uzupełnienia, by w pełni wtopić się wizualnie w zęby Pacjenta.
Druga wizyta, w czasie której korona lub most są skrupulatnie dopasowywane oraz na stałe osadzane w ustach.


Jak wygląda przygotowanie do zabiegu?

Na konsultacji lekarz implantolog szczegółowo udziela wskazań Pacjentowi, jak powinien się przygotować do zabiegu. Najczęściej jednak Pacjenci nie wymagają większego przygotowania, przy bardziej rozległych zabiegach czy augmentacji kości potrzebne może być zażywanie antybiotyku dzień przed zabiegiem.


Implanty Wołomin Marki Radzymin 05

Implanty Wołomin Marki Radzymin 04

Wskazania po wszczepianiu implantów zębów

Przez co najmniej dwie godziny po zabiegu nie można nic jeść. Zalecane jest wstrzymanie się od ciepłych posiłków i napojów przez trzy dni po zabiegu.

Do czasu zagojenia dziąsła i zdjęcia szwów, czyli od siedmiu do dziesięciu dni, warto wstrzymać się z twardymi, ciągnącymi i ostrymi pokarmami, by ułatwić gojenie.

Należy schładzać miejsce zabiegowe, np. okładami z lodu, by zmniejszyć ryzyko obrzęku i zasinienia, które naturalnie mogą wystąpić, szczególnie w pierwszych godzinach po zabiegu.

Nie wolno dotykać, sprawdzać wszczepionego implantu.


Jak długo goją się dziąsła po implantach?

Dziąsło goi się zazwyczaj do 14 dni, natomiast sam implant w pełni osteointegruje się, czyli łączy z kością, w ciągu od trzech do sześciu miesięcy.


Jak należy dbać o implanty?

O odbudowy zębów na implantach dbamy podobnie jak o swoje zęby. Korony i mosty na implantach szczotkujemy tak samo jak naturalne zęby, korzystać należy też z nici dentystycznych, ewentualnie irygatora czy płynów do płukania. O protezy na implantach dbamy jak o typowe protezy, należy je wyjmować z ust i myć co najmniej dwa razy dziennie.

Wskazane też są co sześciomiesięczne wizyty higienizacyjne, by nie doprowadzać do stanów zapalnych dziąseł i innych negatywnych konsekwencji.


Czy implant można wstawić od razu po usunięciu zęba?

Jest to bardzo indywidualna sprawa – zależy jaka była przyczyna usunięcia zęba, jak wygląda kość w tym miejscu, itd. Jeżeli usunięty był ząb przedni, na którym estetycznie zależy Pacjentowi – wykonuje się pracę tymczasową, która maskuje brak zęba do etapu odbudowy implantami lub gdy to możliwe, wykonuje się usunięcie zęba i wstawienie implantu w czasie jednej wizyty.


Implanty Wołomin Marki Radzymin 06

Implanty Wołomin Marki Radzymin 10

Czy metalowy implant nie będzie przeszkadzał w badaniach rezonansu magnetycznego, tomografii?

Tytan jest metalem nie ferromagnetycznym, przez co nie oddziałuje na niego pole elektromagnetyczne. Wykonywanie takich badań jest całkowicie możliwe i bezpieczne, bez żadnego przygotowania. Przed wykonaniem badania w pracowni diagnostycznej należy uprzedzić lekarza radiologa lub technika wykonującego badanie o posiadanych implantach.


Czy implanty nie są wykrywane przez bramki, czujniki metalu, jak na lotniskach?

Nie, czujniki metalu nie sygnalizują posiadania implantów zębowych.


Dlaczego implanty zębów warto wykonać w Kass Dent?

 1. Wiedza i doświadczenie: lekarze dentyści wykonujący implantacje oraz leczenie protetyczne na implantach to osoby doświadczone, które od lat z powodzeniem zajmują się takim leczeniem.
 2. Nauka i rozwój: nasi lekarze nieustannie się szkolą i wprowadzają uzyskaną wiedzę oraz umiejętności do swojej praktyki.
 3. Kompleksowość leczenia: w przypadku potrzeby leczenia bardziej zaawansowanego, w naszym zespole lekarzy dentystów współpracujemy ze specjalistami wszystkich dziedzin stomatologii, przez co na miejscu możemy wykonać całe leczenie stomatologiczne, leczenia kanałowe zębów, leczenia ortodontyczne czy leczenie chorób dziąseł i przyzębia.
 4. Nowoczesny sprzęt: w naszych gabinetach dysponujemy najnowocześniejszymi aparatami rentgenowskimi, jak np. amerykańskie tomografy komputerowe pozwalające na wykonanie zdjęć CBCT, które służą do oceny ilości i jakości kości oraz stanu uzębienia Pacjenta.
  W przypadku prac na stałe osadzonych na implantach w jamie ustnej, korzystamy ze skanerów wewnątrzustnych, które dzięki swojej dokładności idealnie odzwierciedlają stan jamy ustnej i umożliwiają wykonanie idealnie dopasowanych koron czy mostów.
 5. Sprawdzeni producenci implantów: korzystamy jedynie z implantów sprawdzonych firm. Południowokoreański Osstem czy szwajcarski Straumann to producenci znani i cenieni w stomatologicznym świecie. Kilkudziesięcioletnie doświadczenie oraz ciągły rozwój są gwarancją implantów bardzo dobrej jakości.
 6. Estetyka i funkcja – odbudowy na implantach zawsze wykonujemy możliwie doskonale, w estetyczny sposób, starając się odwzorować piękno naturalnych zębów Pacjenta lub stworzyć uśmiech na nowo. Współpracujemy z doświadczonymi pracowniami technicznymi, które z ogromną dbałością o detale przygotowują prace dla Pacjenta.

Implanty Wołomin Marki Radzymin 08

Implanty Wołomin Marki Radzymin 09

W Kass Dent Wołomin, Radzymin oraz Marki wykonasz całe leczenie stomatologiczne, w tym implantologiczne, w jednym miejscu. Konsultacje, badania rentgenowskie, zabiegi wszczepiania implantów oraz ich odbudowa jest możliwa w naszym gabinecie u sprawdzonych lekarzy dentystów.

Implanty Osstem to południowokoreański produkt z ponad 25 letnią historią. Powstają poprzez nanoobróbkę tytanu, a ich budowa ma na celu jak największą powierzchnią łączyć się z kością. Są w sprzedaży w ponad 70 krajach na świecie, a kilkadziesiąt milionów sprzedanych implantów plasuje firmę wśród najpopularniejszych producentów implantów.

Implanty Straumann to szwajcarski producent, jeden z pionierów implantologii, z pierwszymi produktami od 1974 roku. Technologicznie implanty wciąż są rozwijane i badane, co skutkuje ponad 1000 badań naukowych potwierdzających ich wyjątkową jakość i skuteczność. Ich opatentowana powierzchnia SLAcrtive, która jest specjalnie piaskowana, wytrawiana kwasem staje się hydrofilna, co ułatwia łączenie z kością.

Zapraszamy do jednej z naszych przychodni. Lekarz dentysta implantolog na podstawie warunków jamy ustnej i oczekiwań Pacjenta przedstawi najbardziej optymalny plan leczenia.


Przychodnia Kass Dent

Radzymin


Przychodnia Radzymin »

Przychodnia Kass Dent

Wołomin


Przychodnia Wołomin »

Przychodnia Kass Dent

Marki


Przychodnia Marki »


Dbamy o Państwa uśmiech
Dbamy o Państwa uśmiech


Copyright by KASS DENT 2018. All rights reserved.
Opieka nad stroną: Zespół Specjalistów Otonet