Prosimy chwilę zaczekać

Przychodnie dentystyczne Kass Dent

Cennik
usług

Prosimy o dokładne zapoznanie się z cennikiem. W razie wątpliwości prosimy o kontakt
KONTAKT

DIAGNOSTYKA

Cena w PLN
 • Przegąd (bezpłatnie w przypadku innych zabiegów)50
 • Konsultacja80-120
 • Konsultacja specjalistyczna100-150
 • Wyciski 80-120
 • Wizyta kompleksowa z planem leczenia200
 • Zdjęcie RTG30
 • Zdjęcie pantomograficzne90
 • Zdjęcie cefalometryczne90
 • CBCT200-300
 • Nagranie na płytę CD5

ENDODONCJA

Cena w PLN
 • Leczenie odbywa się w koferdamie z maszynowym opracowaniem kanału/kanałów.
 • Ceny obejmują opracowanie i ostateczne wypełnienie kanałów
 • Leczenie kanałowe zęba 1 korzeniowego300-400
 • Leczenie kanałowe zęba 2 kanałowego500-600
 • Leczenie kanałowe zęba 3 kanałowego700-800
 • Powtórne leczenie kanałowe zęba 1 kanałowego500-600
 • Powtórne leczenie kanałowe zęba 2 kanałowego700-800
 • Powtórne leczenie kanałowe zęba 3 kanałowego900-1000
 • Dewitalizacja70-100
 • Opatrunek leczniczy80-120
 • Zamknięcie perforacji MTA180-250
 • Usunięcie złamanego narzędziaOd 300
 • Praca w powiększeniu150zł/wizyta

PERIODONTOLOGIA

Cena w PLN
 • Kiretaż otwarty (za ząb)150
 • Kiretaż zamknięty (za ząb)80
 • Szynowanie rozchwianych zębów(za ząb)100-120
 • Biostymulacja-1 punkt10
 • Aplikacja antybiotyku miejscowa lub zlecenie antybiotykoterapii50

ORTODONCJA

Cena w PLN
 • Konsultacja specjalistyczna100-150
 • Aparat stały metalowy 1 łuk1700-2000
 • Aparat stały estetyczny 1 łuk2700-2900
 • Aparat ruchomyOd 650
 • Wizyta kontrolna aparatu stałego 1/2 łuki150/200-220
 • Zdjęcie aparatu stałego 1/2 łuki200/400
 • Retainer (jeden łuk)350
 • Retencja ruchoma 400-500

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA

Cena w PLN
 • Wybielanie nakładkowe700-750
 • Wybielanie gabinetowe800
 • Wybielanie gabinetowe z lampą1200
 • Usuwanie przebarwień ICON200
 • Wypełnienie Artistic300-400
 • PROFILAKTYKA
 • Usunięcie kamienia nazębnego(scaling) 2 łuki100-150
 • Piaskowanie100-120
 • Fluoryzacja50-100
 • Lakowanie 1 ząb60-80
 • Lapisowanie70

STOMAOTOLOGIA ZACHOWAWCZA

Cena w PLN
 • Wypełnienie kompozytowe120-280
 • Wypełnienie w zębie mlecznym80-130
 • Wypełnienie Artistic300-450
 • Odbudowa zęba po leczeniu kanałowym200-350
 • Odbudowa zęba na włóknie szklanym350-420
 • Opatrunek60-90
 • Znieczulenie30
 • Przepłukanie kieszonki dziąsłowej z aplikacją leku50-60
 • Wybielanie zęba martwego (pierwsza wizyta)80-100
 • Wybielanie zęba martwego (kolejna wizyta)60

CHIRURGIA

Cena w PLN
 • Usunięcie zęba stałego150-300
 • Usunięcie zęba mlecznego60-150
 • Dłutowanie300-350
 • Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego400-600
 • Wycinek i badanie histopatologiczne150
 • Szycie chirurgiczne50
 • Podcięcie wędzidełka wargi górnej100-200
 • Podcięcie wędzidełka językaOd 300

PROTETYKA

Cena w PLN
 • Korona porcelanowa na podbudowie metalowej900
 • Korona ceramiczna1200-1700
 • Licówka ceramiczna1200-1700
 • Inlay/onlay ceramiczny1000-1500
 • Inlay/onlay kompozytwy500
 • Wkład koronowo-korzeniowy metalowy350-400
 • Proteza całkowita900-1100
 • Proteza częściowaCena ustalana indywidualnie
 • Naprawa protezyCena ustalana indywidualnie
 • Podścielenie protezy220
 • Proteza acetalowa1600-1700
 • Proteza szkieletowa1300-1500
 • Szyny relaksacyjne350-450

Za udostępnienie dokumentacji medycznej Podmiot leczniczy pobiera opłatę. Opłata, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wynosi:

 • za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej  0,70 PLN
 • za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej 0,70 PLN
 • za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej 0,70 PLN.

Od uiszczenia opłaty zwolnione są organy rentowe na podstawie art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, ze zm.) i art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.).

Diagnostyka

Cena w PLN
 • Przegąd (bezpłatnie w przypadku innych zabiegów)50
 • Konsultacja specjalistyczna100-150
 • Zdjęcie RTG30
 • Zdjęcie pantomograficzne90
 • Zdjęcie cefalometryczne90

ENDODONCJA

Cena w PLN
 • Leczenie odbywa się w koferdamie z maszynowym opracowaniem kanału/kanałów.
 • Ceny obejmują opracowanie i ostateczne wypełnienie kanałów
 • Leczenie kanałowe zęba 1 korzeniowego300-400
 • Leczenie kanałowe zęba 2 kanałowego500-600
 • Leczenie kanałowe zęba 3 kanałowego700-800
 • Powtórne leczenie kanałowe zęba 1 kanałowego500-600
 • Powtórne leczenie kanałowe zęba 2 kanałowego700-800
 • Powtórne leczenie kanałowe zęba 3 kanałowego900-1000
 • Dewitalizacja70-100
 • Opatrunek leczniczy80-120
 • Zamknięcie perforacji MTA180-250
 • Usunięcie złamanego narzędziaOd 300
 • Praca w powiększeniu150zł/wizyta

PERIODONTOLOGIA

Cena w PLN
 • Kiretaż otwarty (za ząb)150
 • Kiretaż zamknięty (za ząb)80
 • Szynowanie rozchwianych zębów(za ząb)80
 • Biostymulacja-1 punkt5
 • Aplikacja antybiotyku miejscowa lub zlecenie antybiotykoterapii50

ORTODONCJA

Cena w PLN
 • Konsultacja specjalistyczna100-150
 • Aparat stały metalowy 1 łuk1700-2000
 • Aparat stały estetyczny 1 łuk2700-2900
 • Aparat ruchomyOd 650
 • Wizyta kontrolna aparatu stałego 1/2 łuki150/200-220
 • Zdjęcie aparatu stałego 1/2 łuki200/400
 • Retainer (jeden łuk)350
 • Retencja ruchoma 400-500

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA

Cena w PLN
 • Wybielanie nakładkowe700-750
 • Wybielanie gabinetowe800
 • Wybielanie gabinetowe z lampą1200
 • Usuwanie przebarwień ICON200
 • Wypełnienie Artistic300-400
 • PROFILAKTYKA
 • Usunięcie kamienia nazębnego(scaling) 2 łuki100-150
 • Piaskowanie100-120
 • Fluoryzacja50-100
 • Lakowanie 1 ząb60-80
 • Lapisowanie70

STOMAOTOLOGIA ZACHOWAWCZA

Cena w PLN
 • Wypełnienie kompozytowe120-280
 • Wypełnienie w zębie mlecznym80-120
 • Odbudowa zęba po leczeniu kanałowym200-350
 • Odbudowa zęba na włóknie szklanym300-420
 • Opatrunek60-90
 • Znieczulenie30
 • Przepłukanie kieszonki dziąsłowej z aplikacją leku50
 • Wybielanie zęba martwego (pierwsza wizyta)80
 • Wybielanie zęba martwego (kolejna wizyta)60

CHIRURGIA

Cena w PLN
 • Usunięcie zęba stałego150-300
 • Usunięcie zęba mlecznego60-150
 • Dłutowanie300-350
 • Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego350-600
 • Wycinek i badanie histopatologiczne150
 • Szycie chirurgiczne50
 • Podcięcie wędzidełka wargi górnej100-200
 • Podcięcie wędzidełka językaOd 300

PROTETYKA

Cena w PLN
 • Korona porcelanowa na podbudowie metalowej900
 • Korona ceramiczna1200-1700
 • Licówka ceramiczna1200-1700
 • Inlay/onlay ceramiczny1000-1500
 • Inlay/onlay kompozytwy500
 • Wkład koronowo-korzeniowy metalowy350-400
 • Proteza całkowita900-1100
 • Proteza częściowaCena ustalana indywidualnie
 • Naprawa protezyCena ustalana indywidualnie
 • Podścielenie protezy220
 • Proteza acetalowa1600-1700
 • Proteza szkieletowa1300-1500
 • Szyny relaksacyjne350-450


Za udostępnienie dokumentacji medycznej Podmiot leczniczy pobiera opłatę. Opłata, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wynosi:za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej  0,70 PLN;za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej 0,70 PLNza sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej 0,70 PLN.Od uiszczenia opłaty zwolnione są organy rentowe na podstawie art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, ze zm.) i art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.).

Kass Dent

GWARANCJA

Wszystkie zabiegi wykonane w NZOZ Kass-Dent s.c. objęte są gwarancją.

STOMATOLOGIA:

6 miesięcy na wypełnienia w zębach mlecznych;
12 miesięcy na wypełnienia w zębach stałych;
12 miesięcy na leczenie endodontyczne (gwarancja nie obejmuje leczenia wtórnego oraz rozpoczętego w innym gabinecie

PROTETYKA:

Prace protetyczne stałe (wkład koronowo-korzeniowy, inlay, onlay, korona, most, licówka): 2 lata;
Protezy ruchome, śluzówkowo- osiadające (akrylowe, acetalowe): 1 rok;
Protezy ruchome, nieosiadające (np. protezy szkieletowe, teleskopowe): 1 rok.

Warunkiem udzielenia gwarancji jest przyjęcie i wykonanie całego zaleconego, kompleksowego planu leczenia oraz wizyty kontrolne (płatne) co pół roku lub co kwartał w zależności od decyzji lekarza, podczas których wykonywane będą: skaling, piaskowanie, fluoryzacja oraz przegląd stomatologiczny.

Czas gwarancji liczony jest od dnia wykonania pracy.

Jeśli pacjent w momencie oddawania pracy protetycznej będzie posiadał inne braki zębowe, gwarancja nie jest wydawana. Warunkiem otrzymania gwarancji na prace protetyczne jest konieczność uzupełnienia pozostałych braków zębowych w przeciągu 3- 6 kolejnych miesięcy.

Gwarancja nie obejmuje:

 • Prac tymczasowych – korony, mosty tymczasowe, protezy natychmiastowe osadzone bezpośrednio po usunięciu zębów, wymagające po pewnym czasie podścielenia;
 • Prac, przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta;
 • Powtórnego leczenia endodontycznego lub leczenia rozpoczętego w innym gabinecie;
 • złamania koron zębów pomiędzy wizytami trwającego leczenia endodontycznego;
 • stanów zapalnych zębodołu po ekstrakcji zęba, leczenia ortodontycznego, samodzielnie naprawianych prac protetycznych, lub naprawianych w innym gabinecie;
 • wszelkich napraw prac protetycznych z wyjątkiem napraw gwarancyjnych;
 • uzupełnień protetycznych oddawanych do użytku Pacjentowi w momencie istnienia innych braków zębowych nieuzupełnionych w przeciągu kolejnych maks. 6 miesięcy;

Gwarancja nie obejmuje przypadku, kiedy po wypełnieniu zęba, w okresie gwarancji wystąpi konieczność przeprowadzenia leczenia endodontycznego. W takim przypadku wypełnienie wykonywane jest w ramach gwarancji pod warunkiem, że jego zakres nie zwiększył się znacząco. Pacjent ponosi pełny koszt leczenia endodontycznego.


Gwarancja przestaje obowiązywać w przypadku:

 • niedostatecznej higieny jamy ustnej;
 • nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych;
 • nieprzestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniem protetycznym, brak stosowania szyn relaksacyjnych przy bruksiźmie, złamań koron zębów po leczeniu kanałowym nieodbudowanych protetycznie, stosowania prac protetycznych niezgodnie z przeznaczeniem, nieszczęśliwych wypadków (urazy mechaniczne);
 • naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu;
 • istniejącego schorzenia ogólnego, mającego niekorzystny wpływ na stan jamy ustnej (np. cukrzyca, osteoporoza)
 • niezgłoszenia się Pacjenta na odbiór pracy protetycznej do 2 tygodni od momentu ukończenia pracy przez laboratorium protetyczne (ze względu na możliwość przemieszczenia i rotacji zębów).Dbamy o Państwa uśmiech
Dbamy o Państwa uśmiech


Copyright by KASS DENT 2018. All rights reserved.